Sähköpostilista

Sähköpostilista

Sähköpostilista

Johdolla on käytössään sähköpostilista johto@lists-tuni.fi, joka on avoin kaikille halukkaille. Rekisteröityminen tälle listalle tapahtuu kuten muillekin Tampereen yliopiston listoille. Seuraavassa ohje liittymiselle:

Listalle voi liittyä selaimella osoitteessa https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/Johto/.

Listalla käydään keskustelua tarvittaessa, tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista koskien Johtamisen ja talouden tiedekuntaa ja Tampereen yliopistoa sekä informoidaan Johdon kokouksista ja kannanotoista.